İnsanın Kendini Anlatma İhtiyacı – Maket tarihi 1

  • 01.04.2021

İnsan tarih boyunca var olduğu Âdem ve Havva’dan itibaren kendini anlatma ihtiyacı hissetmiştir. Antik ya da ilk çağdan günümüze kadar ulaşmış yapılar ve semboller bunun en büyük kanıtıdır. Yeri gelmiş mağara duvarlarına hiyeroglifler çizmiş, yeri gelmiş mağara girişine kilden veya taştan heykeller yapmış, yeri gelmiş vücut diliyle karşısındakine bir şeyler anlatmaya çalışmıştır. Dillerin doğuşu ve yazının icadı ile bu anlatım tarzı değişse de kullanılan yöntemler hiçbir zaman ölmemiş ve günümüze kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir. Bu yöntemlerden en yaygın olanı ise maket, minyatür , heykel yapımıdır. İlk çağda taştan oyma basit heykellerden tutun da M.Ö. 210 yılında çin hükümdarı Qin Shi Huang’ın yaptırmış olduğu toprak askerler,Mısır piramitlerinin içerisindeki minyatürlerden tutun da, çoğu hükümdarın mezarlarının yanında bulunan heykeller bu örneklerden bazılarıdır.

Tarih boyunca çocukların eğitiminde, festival ve eğlencelerde , savaş taktik çalışmalarında, büyük bir yapı yapılmadan önce krala yada sultana sunumda kullanılmak üzere birçok maket-minyatür yapılmıştır.

Tüm bu örneklere baktığımızda maket ve minyatür, tarih boyunca insanın adeta temel ihtiyaçlarından bir olmuş ve medeniyetlerin , kültürlerin gelişmesi ve sonraki nesillere aktarılması noktasında büyük rol oynamıştır. Tarihte bu denli öneme sahip olan maket ve minyatürün yapımı için emek veren kişiler sultan ve krallar tarafından koruyup kollanmış, himaye edilmiş ve toplumda da bu kişilere ayrı bir değer verilmiştir. Bu kişiler tarih boyunca bazı kural ve kaidelere tabi olmamış, sanatçı adledilmiş ve ürünlerine çok büyük değerler verilmiştir. Onlar ve yaptıkları olmasaydı ; biz ne tarihimizi bilebilir ne de teknolojik anlamda bu kadar yol katedebilirdik. Son yüzyıla gelecek olursak , her alanda olduğu gibi maket ve minyatür alanında da teknolojik anlamda birçok yenilik olmuş ve bu işin esası olan el işçiliği tamemen olmasa da yerini makinalara bırakmıştır. Bu da bir sonraki yazının konusu olsun…

 

Yazıya Buradan ulaşabilirsiniz :  http://www.konutveyapi.com/insanin-kendini-anlatma-ihtiyaci-maket-tarihi-1-makale,370.html