Mimari Maket Bilgisi

  • Firma: Çukurova Kentsel Dönüşüm A.Ş.
  • Ölçek: 1/150
  • Uzman: Nedim Yılmaz
  • İletişim: +90 (532) 560 49 43